รวมภาพผลงานของช่างตุ่น

ผลงานช่างตุ่น22
ผลงานช่างตุ่น20
ผลงานช่างตุ่น1
ผลงานช่างตุ่น79
ผลงานช่างตุ่น54
ผลงานช่างตุ่น23
ผลงานช่างตุ่น7
ผลงานช่างตุ่น38
ผลงานช่างตุ่น24
ผลงานช่างตุ่น28
ผลงานช่างตุ่น36
ผลงานช่างตุ่น21
ผลงานช่างตุ่น15
ผลงานช่างตุ่น10
ผลงานช่างตุ่น64
ผลงานช่างตุ่น17
ผลงานช่างตุ่น4
ผลงานช่างตุ่น6
ผลงานช่างตุ่น30
ผลงานช่างตุ่น70
ผลงานช่างตุ่น62

ผลงานสักทุกชิ้นของช่างตุ่นขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ในทุกกรณี หากต้องการนำรูปภาพไปใช้สามารถติดต่อกับทางเว็บไซต์ได้ และต้องได้รับการอนุญาติจากทางศิลปินก่อนเท่านั้น ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมผลงานของ 88InkBloodTattoo Studio